SiteTR'a Hoşgeldiniz

Üye olup sitenizi ekleyebilir, diğer sitelerle ilgili düşüncelerinizi paylaşabilir veya arkadaşlarınıza ilgili siteleri tavsiye edebilirsiniz.

Facebook

Facebook hesabınız ile hızlı giriş yapabilirsiniz

Hemen Üye Olun!

Kullanıcı Girişi

Şifremi unuttum

SiteTR Kullanım Koşulları

1. Tanımlar

1.1. SiteTR ürünleri, yazılımı, hizmetleri ve web sitelerini (işbu belgede toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanımınız sizin ve SiteTR arasındaki yazılı bir sözleşmenin hükümlerine tabidir.

1.2. SiteTR ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, SiteTR ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir. İşbu şart ve koşullar aşağıda “Genel Şartlar” olarak anılmaktadır.

2. Şartların Kabulü

2.1. Hizmetleri kullanabilmek için öncelikle Şartları kabul etmelisiniz. Şartları kabul etmezseniz Hizmetleri kullanamazsınız.

2.2. Şartları hizmetleri kullanarak kabul edersiniz. Bu durumda, SiteTR’ın Hizmetleri kullanımınızı kullanım anından itibaren Şartların kabulü olarak varsayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz

2.3. Eğer SiteTR ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilseniz, veya T.C. kanunları uyarınca Hizmetleri almaktan men edilmişseniz, Hizmetleri kullanamaz ve Şartları kabul edemezsiniz.

3. Hizmetlerin verilmesi

3.1. SiteTR kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemektedir. SiteTR’ın size verdiği Hizmetlerin şekil ve içerik itibariyle zaman zaman size önceden bildirilmeksizin değişebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

3.2. Sürekli yenilenme kapsamında, SiteTR’ın genellikle sadece kendi takdiri ile ve önceden bildiride bulunmaksızın size veya genel olarak kullanıcılara Hizmetleri (veya Hizmetlerin kapsamındaki herhangi bir özelliği) vermeyi durdurabileceğini (kesin veya geçici olarak) onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Siz de Hizmetleri kullanmayı her an bırakabilirsiniz. Hizmetleri kullanmayı bıraktığınızda SiteTR’ı özel olarak bilgilendirmek zorunda değilsiniz.

3.3. Eğer SiteTR sizin hesabınıza erişiminizi engeller ise, Hizmetlere, hesap detaylarınıza veya hesabınızda yer alan herhangi bir dosya veya diğer içeriğe erişmekten alıkoyulabileceğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

4. Hizmetlerin kullanılması

4.1. Bazı Hizmetlere erişmek için kayıt işlemleri veya Hizmetleri sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. SiteTR’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

4.2. Hizmetleri sadece Şartlar ve ilgili yargı alanlarında uygulanan kanun, yönetmelik veya genelde benimsenmiş uygulamalar veya kuralların ( T.C. veri ve yazılıma, fikir ve sanat eserlerine ilişkin tüm kanunlar da dahil olmak üzere) izin verdiği amaçlar için kullanmayı kabul etmektesiniz.

4.3. Hizmetlere (veya Hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara) müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul etmektesiniz.

4.4. SiteTR ile aranızdaki ayrı bir sözleşme ile özellikle izin verilmedikçe, Hizmetleri hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı ve yeniden satmamayı kabul etmektesiniz.

4.5. Şartlar kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan (SiteTR’ın maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve ihlallere ilişkin olarak SiteTR’ın ne size ne de üçüncü şahıslara sorumlu olmadığını) kabul etmektesiniz.

5. Hesap Güvenliğiniz

5.1. Hizmetlere erişimde kullandığınız tüm hesaplarla ilişkili şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz.

5.2. Dolayısıyla, hesabınız altında gerçekleşen tüm hareketler için SiteTR’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

6. Hizmetlerdeki İçerik

6.1. Hizmetlerin kapsamında veya Hizmetleri kullanımınız yoluyla eriştiğiniz tüm bilgilerin (veri dosyaları, yazılı metinler, bilgisayar yazılımı, müzik, ses dosyaları ve diğer sesler, fotoğraflar, videolar veya diğer görüntüler gibi) bu gibi içeriğin kaynağı olan şahsın sorumluluğunda olduğunu anlamaktasınız. Bu tip bilgiler aşağıda “İçerik” olarak anılmaktadır.

6.2. Bilmelisiniz ki Hizmetlerin bir parçası olarak size sunulan İçerik, Hizmetlerdeki reklamlar ve Hizmetler kapsamında sponsor reklamlarındaki İçerik de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu İçeriği SiteTR’a sunan sponsorlar veya reklamcılara (veya onların adına diğer şahıs veya şirketlere) ait olan fikri mülkiyet hakları ile korunuyor olabilir. Ayrı bir sözleşme ile SiteTR veya İçeriğin sahipleri tarafından özel olarak izin verilmedikçe İçeriği (tümü veya bir kısmını) değiştiremezsiniz, kiraya veremezsiniz, kiralayamazsınız, ödünç veremezsiniz, satamazsınız, dağıtamazsınız veya işbu İçerikten eser türetemezsiniz.

6.3. Hizmetleri kullanırken kırıcı, uygunsuz veya sakıncalı olduğunu düşündüğünüz İçeriğe maruz kalmanızım mümkün olduğunu anlıyorsunuz ve bu anlamda da SiteTR Hizmetlerini kullanmanın riskini üstlenmektesiniz.

6.4. Hizmetleri kullanırken yarattığınız, ilettiğiniz veya teşhir ettiğiniz her türlü İçerikten ve bu fiillerinizin sonuçlarından (SiteTR’ın maruz kaldığı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve SiteTR’ın ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını) kabul etmektesiniz.

6.5. Hizmetler “olduğu gibi” verilmektedir ve SiteTR işbu Hizmetlere ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

7. Şartların Değiştirilmesi

7.1. SiteTR zaman zaman Şartlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, SiteTR Kullanım Şartların yeni bir kopyasını http://sitetr.com/bilgi/kurallar adresinden erişilebilir hale getirecektir ve yeni İlave Şartlar da değişikliklerden etkilenen Hizmetlerin içinde ya da onlarla birlikte sunulacaktır.

7.2. Eğer Hizmetleri Şartların değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, SiteTR sizin bu kullanımınızı yenilenen Şartların kabülu olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.


Site Ekle